Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

5 ประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก

4 ธ.ค. 2020
SHARE

รีไซเคิลขวดพลาสติกได้ประโยชน์อะไร ทำไมเราจึงควรใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น ? 

รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันปริมาณของขวดพลาสติกและถุงพลาสติกที่กลายเป็นขยะลงสู่ทะเลมีปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับขยะประเภทอื่นๆ แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ รวมถึงลดละเลิกถุงพลาสติกในร้านค้า แต่ในเรื่องของ ‘ขวดพลาสติก’ ยังเป็นอะไรที่ยากจะแก้ไข และคนไม่ได้ใส่ใจกันมากนัก

ประชาชนทั่วไปจะได้อะไรจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกกัน ? นี่คือคำตอบที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก

1.ลดมลพิษที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม

ขวดน้ำพลาสติก

การรีไซเคิลพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ แยกขยะและส่งเข้าโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ต่างเป็นส่วนช่วยให้มลพิษรอบตัวเราลดลงแทบทั้งสิ้น โดยจะเป็นควันพิษที่เกิดจากการเผาขยะพลาสติก กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเผา รวมถึงมลพิษทางสายตาเมื่อเจอขยะ 

ในระยะยาว การรีไซเคิลขวดพลาสติกยังมีส่วนช่วยในการลดไมโครพลาสติก ที่เกิดจากการสลายตัวของพลาสติก ที่ปัจจุบันปรากฎอยู่มากมายตั้งแต่ใต้ทะเลจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ รวมถึงลดโอกาสที่พื้นดินและผืนน้ำจะได้รับสารพิษจากการย่อยสลายของขวดพลาสติก ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ข้อดีแฝงที่อยู่ในเรื่องนี้คือเหล่าพนักงานเก็บขยะ แยกขยะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

2.ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบในการผลิตขวดพลาสติก 

ขวดน้ำพลาสติก

การผลิตพลาสติกใหม่ๆ ย่อมใช้พลังงานโดยรวมสูงมาก รวมถึงมีการใช้งานปิโตรเลียมจำนวนมหาศาลเพื่อการได้มาซึ่งขวดพลาสติกธรรมดาเพียงขวดเดียว การรีไซเคิลขวดพลาสติกจะช่วยลดพลังงานที่ใช้ในการผลิตโดยตรง เพราะความต้องการการใช้งานขวดพลาสติกในตลาดบางส่วนลดลง

ในส่วนของพลังงานและการรีไซเคิลนั้น รูปแบบของขวดพลาสติกเองก็ส่งผลด้วย ยกตัวอย่างเช่น พลาสติกรีไซเคิลประเภท PET ช่วยลดการใช้พลังงานได้ 79% หากเทียบกับการรีไซเคิลพลาสติกประเภทอื่นๆ เป็นต้น 

3.เพิ่มพื้นที่ในการฝังกลบขยะ

ขวดน้ำพลาสติก

แม้ขวดพลาสติกบางประเภทจะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ยังมีขวดอีกหลายประเภทที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ และท้ายสุดก็จบที่การฝังกลบในหลุมขยะ การนำขวดพลาสติกใช้แล้วมารีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางจะช่วยให้หลุมขยะเหล่านั้นมีพื้นที่ในการฝังกลบขยะอื่นๆ มากขึ้น ทำให้หลุมขยะเต็มช้าลง 

ผลทางอ้อมของเรื่องนี้คือ การรีไซเคิลขยะขวดพลาสติกลดโอกาสที่พวกมันจะหลุดรอดจากหลุมขยะลงสู่สภาพแวดล้อมอื่นๆ และก่อให้เกิดมลพิษในภายหลังด้วย

4.สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะ

ขวดน้ำพลาสติก

รูปตัวอย่าง เครื่องครัว Kungsbacka ทำจากขวดพลาสติกจาก ikea

ทุกปลายทางย่อมเริ่มด้วยก้าวแรก และก้าวแรกของใครสักคนอาจเป็นแรงบันดาลใจของคนอีกมาก การรีไซเคิลอาจยุ่งยาก แต่หากตัวเราเองสามารถรีไซเคิลขยะได้ คนรอบตัวสามารถทำได้ จะทำให้คนเริ่มตระหนักรู้เรื่องนี้มากขึ้น ทั้งภัยของขยะพลาสติก และวิธีการรีไซเคิลขวดพลาสติก

แน่นอนว่ามันย่อมไม่ได้จบด้วยเรื่องขวดพลาสติก ทันทีที่มีการศึกษาเกี่ยวกับขยะ เรื่องของการรีไซเคิลสิ่งอื่นๆ ก็จะตามมา สร้าง Ecosystem ของการใช้แล้วรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

5.ประหยัดเงินต้นทุนการผลิต 

ขวดน้ำพลาสติก

ขวดพลาสติกเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในภาคครัวเรือนไปจนถึงการรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

การรีไซเคิลที่ถูกวิธีและมีความตั้งใจ จะช่วยให้ประหยัดเงินต้นทุนในการผลิตได้มากกว่าที่คิด โดยในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าพลาสติกมีการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบอีกด้วย

สิ่งที่ต้องคำนึงหากทำการรีไซเคิลขวดพลาสติก

แน่นอนว่าการรีไซเคิลเป็นเรื่องที่ดี แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างย่อมมีอีกด้านเสมอ 

การนำขวดพลาสติกมาหลอมเพื่อผลิตใหม่ ยังคงใช้พลังงานจำนวนมาก และมีบางโรงงานที่อาจจัดการไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดมลพิษ เช่น ฝุ่นควัน และส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลรอบข้าง หากเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการทิ้งหรือรีไซเคิลพลาสติกจำนวนมาก ควรเลือกโรงงานที่เชื่อถือได้ในการจัดการ 

ท้ายสุดแล้วแม้ว่ารูปแบบการรีไซเคิลจะมีคุณภาพขนาดไหน ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงส่วนสุดท้ายในหลักการ 3R Reduce Reuse Recycle ถ้าหากอยากให้โลกของเราดีขึ้นในระยะยาว สิ่งที่ต้องทำคือการคิดก่อนใช้ และมีการนำสิ่งต่างๆ กลับมาใช้ใหม่เท่าที่จะทำได้ 

 

New call-to-action

  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo