Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผลข้างเคียงต่อเคียงภูมิคุ้มกัน! นักวิจัยพบโควิดเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของเรา

22 มี.ค. 2023
SHARE

โควิด – 19 เป็นโรคที่น่ากลัว และกำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแม้ในตอนนี้ที่ความรุนแรงของเชื้อจะลดลงไปแล้วแต่ก็ยังสามารถติดต่อกันได้ง่าย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยโควิดนั้นไม่ได้มีความน่ากลัวแค่ตัวของโรคและความเร็วในการแพร่กระจายเท่านั้น นักวิจัยยังได้ค้นพบถึงผลข้างเคียงของโควิด-19 ในตัวของผู้คนที่เคยเป็นและหายแล้วว่ามันทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยล(Yale University) สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาภูมิคุ้มกันของมนุษย์หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิดขึ้น โดยพวกเขาได้มีทฤษฎีอยู่แล้วว่า “ระบบภูมิคุ้มกันจะย้อนกลับไปสู่ระดับที่เสถียรภายหลังจากติดเชื้อไวรัส”

ในการวิจัยนั้น พวกเขาวิเคราะห์จากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของคนที่สุขภาพแข็งแรง และได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากนั้นนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิด โควิด-19 กับ กลุ่มคนที่มีอาการเล็กน้อยและหายเป็นปกติ

ผลจากการวิเคราะห์ พวกเขาพบว่า ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ชายที่หายจากอาการป่วยเล็กน้อยของโควิด-19 มีการตอบสนองรุนแรงต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มากกว่าผู้หญิงที่หายจากโควิด-19 หรือทั้งชายและหญิงที่ไม่เคยติดเชื้อเลย ซึ่งนั่นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานหลังจากการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยเปลี่ยนการตอบสนองต่อเชื้อตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวของ SARS-CoV-2 ไป

และจากการวิเคราะห์ ระบบภูมิคุ้มกันจนถึงระดับเซลล์ ทำให้นักวิจัยพบความแตกต่างหลายอย่างระหว่าง กลุ่มคนที่หายจากโควิด-19 และกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพแข็งแรงดี ทั้งก่อน และหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เช่น ผู้ชายที่ผ่านการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน จะมีการสร้างแอนติบอดีต่อไข้หวัดใหญ่มากขึ้น รวมถึงมีระดับการสร้างอินเตอร์เฟอรอน สารประเภทโปรตีนที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อพบการเติบโตของไวรัส ที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างสารโปรตีนที่ยับยั้งการเติบโตของไวรัส มากขึ้นจากตัวเซลล์ ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ หรือวัคซีนที่ได้รับเข้ามา ซึ่งโดยปกติแล้วนั้น ผู้หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมีการตอบสนองของอินเตอร์เฟอรอน มากกว่าผู้ชาย

John S Tsang ศาสตราจารย์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา และวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเยล ผู้นำการวิจัยครั้งนี้มีความคิดว่า ในการค้นพบนี้ อาจจะสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ ต่อยอดและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ดีขึ้นในอนาคต ผ่านการทำตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่โควิด-19 ได้ทำการเปลี่ยนแปลงภูมิคุ้มกันของผู้ชายที่หายจากมันได้

ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งการค้นพบที่พวกเราอยากจะเอามาแชร์ให้เห็นถึง แนวโน้มของการพัฒนาวัคซีนของโรคต่าง ๆ ในอนาคต จากการวิจัยในเรื่องหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การผลิตยาที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ในอนาคตอันใกล้

 

แหล่งข้อมูล

https://www.sciencedaily.com/releases/2023/01/230104115238.htm

https://www.tribuneindia.com/news/health/does-covid-change-bodys-response-to-other-threats-your-gender-decides-467712

 

  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo