Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Energy Transition การเปลี่ยนแปลงเพื่อพลังงานยั่งยืน

17 มิ.ย. 2022
SHARE

Energy Transition คือหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระยะยาวที่จะพลิกโฉมการใช้พลังงานของมวลมนุษยชาติทั้งหมด โดยการประชุม COP 26 ที่ผ่านมาได้มีแผนควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส หากยังไม่เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ ภายในปี 2030-2050 อุณหภูมิโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสหรืออาจมากกว่านั้น ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วกว่าเดิมและตามมาด้วยปัญหาต่าง ๆ เช่น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้าง รวมถึงภัยเงียบที่เราอาจคาดไม่ถึง นั่นก็คือ การเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสที่เคยอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งที่อาจกระทบต่อคนทั้งโลกนั่นเอง

Energy Transition คืออะไร

Energy Transition คือ “การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด” เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและฟื้นฟูโลกจากภาวะโลกร้อนที่กำลังอยู่ในขั้นวิกฤต

โดยพลังงานดั้งเดิมนั้นหมายถึง ‘พลังงานจากฟอสซิล’ ประกอบไปด้วยถ่านหิน (Coal) น้ำมันดิบ (Crude Oil) และก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เมื่อพลังงานฟอสซิลถูกเผาไหม้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่ปล่อยออกมาในตอนท้าย คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกที่ลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศโลก โดยก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนได้ดี จึงส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น

ด้วยเหตุนี้ Energy Transition จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำ (Water Energy) พลังงานลม (Wind Energy) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) เป็นต้น

PTT-energy-transition-01

3 วิธีสู่ Energy Transition อย่างรวดเร็ว

1. เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

แต่ละประเทศจะต้องเริ่ม Energy Transition ด้วยการทำให้พลังงานสะอาดมีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้เป็นพลังงานหลักแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้และขยายให้เข้าถึงวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงองค์กรและครัวเรือน ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานฟอสซิลด้วย โดยเริ่มจากการปรับใช้ให้เหมาะสมหรือใช้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นจริง ๆ

2. เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

การแสดงให้เห็นว่าพลังงานสะอาดสำคัญขนาดไหนและทำไมต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องควรทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้พลังงานสะอาดจนลดและเลิกใช้พลังงานฟอสซิล อย่างการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า นอกจากจะทำให้พวกเขาเล็งเห็นถึงความคุ้มค่าเมื่อไม่ต้องเติมน้ำมันแล้ว ต้องทำให้เห็นข้อดีในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้น ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนที่ต้องช่วยให้คนเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึง รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานีชาร์จไฟเพื่อรองรับการใช้งานของคนทั่วไป เพื่อจูงใจให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจยานยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้น

อีกหนึ่งวิธีจูงใจที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ การมอบประสบการณ์ให้คนได้ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าก่อนเป็นเจ้าของ เพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยเร่ง EV Transition ให้เร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันทาง ปตท. เองก็มีแพลตฟอร์ม EVme ที่รวบรวมรถ EV หลากหลายรุ่นให้คุณเช่าเพื่อทดลองขับก่อนซื้อในราคาที่ย่อมเยา ถูกใจเมื่อไรก็ค่อยเปลี่ยนมาใช้

สามารถจองรถ EV เพื่อทดลองขับได้ที่ https://evme.io/th-TH หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EVme

3. ขยายความร่วมมือในระดับโลก

ทีมคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระดับบริษัทเล็ก ๆ ไปจนถึงระดับโลก เพราะฉะนั้น ควรหาทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันในเรื่อง Energy Transition เพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาด อย่างการเข้าร่วม “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)” ที่มีเป้าหมายในเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ให้มากที่สุด

PTT-energy-transition-02

Energy Transition ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร

1. GDP ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง

Energy Transition จำเป็นต้องมีการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชากรให้ได้มากที่สุด ทำให้ความต้องการด้านการผลิตและก่อสร้างเพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน ที่อาจผลักดันให้ GDP ของโลกมีแนวโน้มสูงตามไปด้วย

2. การจ้างงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Energy Transition เพิ่มขึ้น

Energy Transition จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการที่หลากหลาย ทำให้มีโอกาสเกิดการจ้างงานมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากภาคพลังงานแล้ว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านภาษีอากร ด้านโลจิสติกส์ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงแรงงานอย่างคนขับรถบรรทุกและรถเครนก็มีบทบาทสำคัญใน Energy Transition เช่นกัน และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ GDP เติบโตอย่างยั่งยืน

3. สวัสดิการด้านสุขภาพถูกผลักดันให้มีความสำคัญมากขึ้น

มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ 4 ของโลกที่ทำให้มนุษย์เสียชีวิตก่อนวัยอันควร Energy Transition จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ด้วยการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นจากการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชากรในประเทศควรได้รับ รวมถึงทุกบ้านจะเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วย

4. การส่งออก-นำเข้า Fossil Fuel ลดลง

เมื่อแต่ละประเทศเริ่มใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ประเทศผู้ค้าเชื้อเพลิงจากฟอสซิลจึงมีแนวโน้มส่งออกสินค้าของตัวเองได้น้อยลง เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาและแนวทางการซื้อ-ขายเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต เป็นการกระตุ้นให้ประเทศเหล่านั้นจำเป็นต้องปรับตัวก่อนที่ Energy Transition จะส่งผลกระทบมากไปกว่านี้ ซึ่งอาจเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตพลังงานไปจนถึงเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิตบางส่วนของประเทศเลยทีเดียว

5. ราคา Green Energy อาจถูกลง ทำให้ราคา Fossil Fuel ลดลงตามไปด้วย

ขณะนี้ Green Energy ยังเป็นพลังงานที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง แต่เมื่อไรที่มี Energy Transition ที่ทำให้พลังงานสะอาดเข้าถึงผู้คนเป็นวงกว้างได้ อุตสาหกรรมนี้อาจมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่ราคา Green Energy จะปรับลดลงและทำให้คนหันมาใช้จนลืมพลังงานรูปแบบเดิม ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวโน้มที่ราคาของ Fossil Fuel จะปรับลดลงตามไปด้วย เพื่อกระตุ้นให้คนกลับมาใช้มากขึ้น

 PTT-energy-transition-03

สรุป

ปัจจุบัน Energy Transition ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีสิ่งเห็นได้ชัดอย่างการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงใช้พลังงานฟอสซิลที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือโลกอาจรอเราเปลี่ยนไม่ไหว จึงต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานสะอาด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการลดพลังงานจากฟอสซิลด้วย หากอยากทำให้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้นควรร่วมมือลดโลกร้อนกับประเทศต่าง ๆ พร้อมกับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดมากขึ้น

New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo