Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

มองโลกผ่านจานข้าว บอกเล่าบทบาท Food Tech ในโลกปัจจุบัน

14 Dec 2020
SHARE

ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดมนุษย์ทุกคนล้วนต้องกินอาหาร ต่างชนิด ต่างรสชาติ ต่างกรรมวิธี แต่สิ่งที่หลายต่อหลายคนอาจไม่ได้สังเกตคือ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของกินตรงหน้าเรา แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่อันแสนเรียบง่ายของ Food Tech เทคโนโลยีอาหาร 

การทำอาหารทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นการผลิตจำนวนมากในโรงงาน การปลูกอย่างช้าๆ กลายเป็นการพัฒนาสายพันธ์ุและคัดเกรดเมล็ดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด นี่คือเทคโนโลยีที่ไม่ว่าใครก็ขาดไปไม่ได้

Food Tech เทคโนโลยีอาหาร คืออะไรกันแน่

เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า Food Tech คือการประยุกต์และสรรสร้างเทคโนโลยีเข้ากับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบ การทำอาหาร การขนส่งอาหาร เพื่อให้การผลิตแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด

food tech

บทบาทหลักของ Food Tech ในแต่ละยุคสมัยเองก็มีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยียุคแรกเริ่มอย่างอาหารกระป๋อง เกิดขึ้นด้วยแนวคิดการสร้างความสะดวกในการรับประทานและเก็บอาหารได้นาน และในเวลาต่อ Food Tech ก็ถูกให้ความสำคัญด้านของการผลิตอาหารจำนวนมาก และการควบคุมคุณภาพ 

ในช่วงปี 2019-2020 Food Tech ที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุดคือเพื่อการบริการขนส่งอาหาร อย่างแอปพลิเคชัน Grab, Gojek, Line man, Food Panda เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ทำงานกับบ้านและบริษัทที่อยากทานอาหารหลากหลายนั่นเอง

สำหรับอนาคต Food Technology เองก็เริ่มถูกกำหนดบทบาทจากกระแสนิยม ‘ประสิทธิภาพและความยั่งยืน’ สำหรับอาหาร โดยเราสามารถสังเกตได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการตลาดของแบรนด์ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เช่น

  • เนื้อเทียม การผลิตเนื้อเทียมนอกจากจะเป็นผลดีต่อผู้ที่ไม่นิยมเนื้อสัตว์แล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซและการผลาญพลังงานที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ช่วยโลกในระยะยาวอีกด้วย 
  • การใช้ Data เข้าร่วมกับการผลิต ในปัจจุบันมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อและวัตถุดิบ รวมถึงแนวโน้มการทำการตลาด เพื่อการผลิตอาหารแบบ Zero Waste มากขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ของเสียที่เกิดในอุตสาหกรรมลดน้อยลง จนถึงไม่มีเลย ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • Robotics and AI การปรับใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร จะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวสำหรับการทำงาน 

food tech
แน่นอนว่าเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆ ก็ยังมีบทบาทอยู่ แต่อาจได้รับความสนใจมากน้อยแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกระแสการบริโภคอาหาร และความต้องการของผู้คน ณ ขณะนั้น

คุณสามารถอ่านเรื่องราวของเนื้อเทียมเพิ่มเติมได้ในบทความ เนื้อเทียม อาหารแห่งอนาคต

ผลกระทบของ Food Tech กับวงการอาหาร

ผลกระทบเชิงบวก กระตุ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารให้มากขึ้น มีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยทำให้เกิดการลงทุนในอาหาร และเพิ่มมูลค่าให้อาหารจานต่างๆ แน่นอนส่งผลให้มีเงินสะพัดในวงการนี้เป็นอย่างมาก อ้างอิงจากทาง Research & Markets มูลค่าการตลาดของ Food Tech จะสูงถึง 2.5 แสนล้านดอลลาร์ (7.79 ล้านล้านบาท) ทีเดียว

Food Tech บางประเภทยังช่วยลดผลกระทบที่ส่งตรงสู่สภาพแวดล้อม เช่น ห่วงโซ่คุณค่าของเนื้อเทียมที่ใช้พลังงานในการผลิตและการจัดการต่างๆ ต่ำกว่าการเลี้ยงวัวจริงๆ เป็นต้น  

ผลกระทบเชิงลบ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยบางส่วนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมอาหารมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งผลกระทบเชิงลบดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการทำความเข้าใจและกระจายเทคโนโลยีให้เข้าถึงผู้ผลิตรายย่อยมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยรวม 

โลกกับเทคโนโลยีอาหาร ความท้าทายใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางอาหารกลายเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่สำคัญสำหรับประเทศต่างๆ บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อังกฤษ ต่างก็มีการพัฒนา Food Tech เป็นของตัวเองเนื่องจากมันเปรียบเสมือน ‘รากฐาน’ การผลิตอื่นๆ ในอนาคต และสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดการวัตถุดิบ จนถึงการส่งและเสิร์ฟอาหาร เรื่องท้าทายที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นคือการเพิ่มความหลากหลายของเทคโนโลยีด้านอาหาร การลดการใช้พลังงานและการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม 

food tech

สำหรับ Food Tech ในประเทศไทยก็นับว่าเป็นความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีการเกษตรและการผลิตอาหารเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการกระจายเทคโนโลยีมากเท่าใดนัก

โดยในปัจจุบันมีการส่งเสริมการลงทุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับ Food Tech โดยเฉพาะจากทาง สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่ออกโครงการ SPACE-F ส่งเสริมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านอาหารให้สตาร์ทอัปไทยมีโอกาสเข้าสู่วงการนี้ได้มากขึ้น  หรือ เมืองนวัตกรรมอาหาร [Food Innopolis] สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย

สรุป

Food Technology เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีอนาคตที่มีการพัฒนาและวิจัยทั่วทั้งโลก และมีแนวโน้มจะเพิ่มการลงทุนมากขึ้นไปอีก จากความต้องการอาหารทีหลากหลายรูปแบบของมนุษยชาติ 

ความท้าทายรูปแบบใหม่อย่าง ‘ประสิทธิภาพและความยั่งยืน’ ของอุตสาหกรรมอาหาร อาจเป็นโจทย์หลักสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังจะลงทุนใน Food Tech ที่ได้เห็นตัวอย่างมาแล้วจากการใช้ข้อมูลเพื่อผลิตอาหาร และการใช้เนื้อเทียม เรื่องราวของเทคโนโลยีอาหารนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องดูความเปลี่ยนแปลงกันอีกยาวไกลว่าในอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไรกันแน่ 

  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo