Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รู้จัก Green Hotel คอนเซ็ปต์รักษ์โลกในอุตสาหกรรมโรงแรม

31 มี.ค. 2022
SHARE

Green Hotel เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์รักษ์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบอาคารสีเขียว การจัดเตรียมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ การให้บริการและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางประหยัดพลังงานและลดขยะมูลฝอยเพื่อปกป้องโลกใบนี้

บทความนี้ PTT ExpresSo จะพาไปทำความรู้จักว่า Green Hotel คืออะไร? พร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel กับอุตสาหกรรมโรงแรมในด้านต่างๆ

Green hotel building in Singapore

Green Hotel คืออะไร?

Green Hotel คือ โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ โดยรวมเอาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศน์โดยรอบ

ผลสำรวจ ของ Statista เมื่อปี 2017 ระบุว่า นักท่องเที่ยว 19% ยอมจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับการเข้าพักโรงแรมที่เป็น Green Hotel ในช่วงวันหยุดพักผ่อน นอกจากคอนเซ็ปต์ Green Hotel จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ กับโรงแรมด้วย เช่น ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดลูกค้าสายรักษ์โลก แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจลดลงได้ในระยะยาว

แนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel กับอุตสาหกรรมโรงแรม

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งกำลังปรับตัวและมุ่งสู่แนวคิด Green Hotel ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต่อไปนี้ คือ แนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel ในด้านต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม

Huge skylight_Hotel Almenar in Madrid, Spain

ด้านการใช้พลังงาน

 • ติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนในอาคารทั้งระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และระบบน้ำหมุนเวียน (Reclaim Water) ที่สามารถนำน้ำฝนหรือน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบ Low Flow หรือแบบ Dual Flush เพื่อช่วยประหยัดน้ำ รวมทั้งหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของฝาชักโครกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสิ้นเปลืองน้ำมากถึง 200 แกลลอนต่อวัน
 • ติดตั้งหลังคากระจก (Skylight) เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแดดในล็อบบี้ บาร์ ร้านอาหาร และพื้นที่อื่นๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง (Daylight Sensor) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งช่วยควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม่านบังตา และการตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องพักได้อีกด้วย
 • ติดตั้งฟิล์มกระจกเพื่อลดแสงสะท้อนในห้องพักและช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักเกินไป
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับระบบสแตนด์บายแบบไม่ใช้พลังงาน (Zero-Watt Standby) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กหรือกดปุ่มเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • หากโรงแรมมีสระว่ายน้ำหรืออ่างน้ำร้อนที่ต้องทำความร้อน ให้พิจารณาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือเทคโนโลยีการนําความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ด้านการจัดเตรียมอาหาร

 • เลือกซื้อวัตถุดิบออร์แกนิกที่ปลูกในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ทั้งความสดใหม่และดีต่อสุขภาพสำหรับผู้เข้าพัก
 • วางแผนจัดเตรียมอาหารล่วงหน้าเพื่อลดปริมาณขยะอาหารให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่ยังมีอาหารเหลือในแต่ละวัน สามารถบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นหรือนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านการจัดซื้อ

 • กำหนดนโยบายการจัดซื้อที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำคู่มือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยจากป่าไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษ เช่น คลอรีนหรือปรอท
 • เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าพักที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • เลือกซื้อสินค้าออร์แกนิกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตในท้องถิ่น ปราศจากการทารุณกรรมสัตว์ รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพลาสติกน้อยที่สุดหรือรีไซเคิลได้
 • บริจาคเฟอร์นิเจอร์เก่าและสิ่งของเหลือใช้จากการให้บริการผู้เข้าพักของโรงแรมแก่ผู้ยากไร้ผ่านศูนย์พักพิงหรือองค์กรในท้องถิ่นที่ขาดแคลน

ด้านการให้บริการผู้เข้าพัก

 • จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น
 • จัดเตรียมจักรยาน แผนที่การเดินทาง และข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะให้กับผู้เข้าพัก
 • เสนอส่วนลดพิเศษให้แก่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเข้าพักหรือจัดการประชุมที่โรงแรม
 • กำหนดแนวทาง Carbon Offset เพื่อช่วยชดเชยและลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการประชุม การจัดกิจกรรม การเข้าพักในโรงแรม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อติดตามการปล่อยมลพิษอย่างเป็นระบบ

สรุป

Green Hotel คือ โรงแรมที่ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้กลายเป็นเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมยุคนี้ ซึ่งแต่ละโรงแรมอาจมีแนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel ที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน เช่น ด้านการใช้พลังงาน ด้านการจัดเตรียมอาหาร ด้านการจัดซื้อ ด้านการให้บริการผู้เข้าพัก เป็นต้น

เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากขึ้น โรงแรมที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องปรับตัวมุ่งสู่เส้นทาง Green Hotel เพื่อเอาชนะใจผู้บริโภคสายรักษ์โลกและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด

ได้ที่ Facebook PTT ExpresSo

 

New call-to-action
 • SUBSCRIBE TO BE
  THE FIRST INNOVATOR.

logo