Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Green Transportation นวัตกรรมโลจิสติกส์สีเขียว เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

16 ธ.ค. 2022
SHARE

ปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ฝุ่นละออง PM 2.5 ขยะพลาสติกล้นโลก และปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือ ภาวะโลกร้อน นั่นเอง

ภาวะโลกร้อนนั้นเกิดขึ้นจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ปล่อยออกมามีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชั้นบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ส่วนมากถูกผลิตออกมาโดยภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และยานพาหนะ

เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่กำลังตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม เพราะฉะนั้น ในบทความนี้ PTT ExpresSo จึงจะพาคุณมารู้จักกับ Green Transportation นวัตกรรมโลจิสติกส์สีเขียว ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Green Transportation นวัตกรรมขนส่งสีเขียว

Green Transportation หมายถึง นวัตกรรมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด เช่น ระบบไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสีย ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลอยขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศ

ปัจจุบันในประเทศไทยนั้นมีตัวอย่าง Green Transportation ให้เห็นค่อนข้างมาก เช่น

จะเห็นได้ว่า บริการขนส่งในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการใช้ยานพาหนะ EV มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้ว ไฟฟ้านับเป็นพลังงานที่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับน้ำมัน จึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้อีกด้วย

Green Transportation ไม่ได้มีแค่การขนส่งเท่านั้น

Green Transportation เป็นส่วนหนึ่งของ Green Logistics ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริหารส่วนอื่นๆ ในระบบโลจิสติกส์ด้วยเช่นกัน

Green Logistics หมายถึง การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ในแต่ละภาคส่วนให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ

โดย ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้แนะนำ 4 แนวคิดปรับใช้ Green Logistics เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วยกันดังนี้

4 แนวคิด Green Logistics เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

1. Eco-Drive สร้างจิตสำนึกให้พนักงานขับขี่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปในการขนส่ง แต่ก็ยังคงสามารถลดมลพิษทางอากาศได้ด้วยการ สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานขับขี่

โดยเน้นไปที่จิตสำนึกในการขับขี่บนท้องถนน ไม่ใช้ความเร็วเกินควรเพื่อลดการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง รวมไปถึงการอบรมให้สามารถดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เพื่อให้สภาพของตัวรถสมบูรณ์ที่สุด ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์รบกวนสิ่งแวดล้อม

2. Backhaul & Full Truck Load ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า บรรทุกสินค้าให้เต็ม

บริหารรอบการบรรทุกสินค้า ลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและบรรทุกสินค้าให้เต็มเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้น้ำมันอย่างสูญเปล่า อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของตัวรถจะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะการบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไปก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก และปล่อยไอเสียออกมามากกว่าปกติได้

3. Eco-Packaging บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าในภาคโลจิสติกส์ส่วนมากยังคงใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ แต่กลับมีความทนทานที่ค่อนข้างต่ำ เพราะฉะนั้นจึงควรเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่แข็งแรง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ แต่พยายามหลีกเลี่ยงวัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ หรือย่อยสลายได้ยาก

4. Modal Shift ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง

โดยข้อมูลจาก ดร.ธนิต โสรัตน์ ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ได้ระบุไว้ว่า การขนส่งในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเกือบร้อยละ 88% ล้วนเป็นการขนส่งทางท้องถนน ซึ่งใช้น้ำมันมากกว่าการขนส่งทางรถไฟถึง 3.5 เท่า และสูงกว่าการขนส่งทางน้ำถึง 7 เท่าเลยทีเดียว อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปัจจุบันประเทศไทยมีทางรถไฟตัดผ่านจังหวัดสำคัญหลากหลายสาย แต่กลับมีการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟเพียงร้อยละ 2% เท่านั้น

เพราะฉะนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจจะต้องพิจารณาการส่งสินค้าข้ามจังหวัดผ่านทางรถไฟให้มากขึ้น เพื่อสนับสนุน Green Transportation ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

สรุป

หากประเทศไทยต้องการปรับตัวเข้าสู่ Green Transportation อย่างเต็มตัว ทางภาครัฐและเอกชนนั้นจะต้องเร่งมือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเข้มงวด

แม้ว่าจะมีหลายองค์กรที่เริ่มใช้งานยานพาหนะ EV ในการขนส่ง แต่ Green Transportation ก็ยังคงไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก และหลายๆ โครงการก็ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้

แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สำคัญมากๆ เลยทีเดียว

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดี ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด ได้ที่ Facebook PTT ExpresSo

New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo