Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

เปิดกลยุทธ์ Work from home อย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID 19

17 เม.ย. 2020
SHARE

ตามที่รัฐบาลออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและสกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น โดยมาตรการหนึ่งคือการให้คนอยู่กับที่ อยู่กับบ้าน ไม่เคลื่อนที่หรือเดินทางสัญจร ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีนโยบายในการให้พนักงานทำงานจากบ้าน เมื่อทำงานจากที่บ้าน กลยุทธ์ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจึงมีความสำคัญ   

และเมื่อบ้านของพนักงานต้องกลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน พนักงานขององค์กร จึงต้องปรับตัวและเรียนรู้รูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไป แต่โจทย์ที่ยากในการให้พนักงานทำงานจากบ้านคือ  พนักงานจะทำงานอย่างไร ให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ตก 

ซึ่งในวันนี้สำหรับ ปตท. นอกจากจะเตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รองรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาด เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ปตท. ได้เตรียมความพร้อมเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถทำงานแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์ผ่าน Laptop ที่องค์กรจัดเตรียมให้หรือแม้กระทั่งผ่านโทรศัพท์มือถือของพนักงานเอง 

ซึ่งแม้ไม่เจอกันก็ใกล้กันได้ สื่อสารกันได้ ทำงานด้วยกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นทางออกให้กับพนักงานที่มักจะพบเจอปัญหาในการปฏิบัติงานที่บ้าน มาดูกันว่าสิ่งที่ ปตท. จัดเตรียมไว้ให้พนักงานในด้านต่างๆ มีอะไรบ้าง

Connect : การเชื่อมต่อสื่อสารหัวใจของการทำงานที่บ้าน

พนักงานสามารถเชื่อมการสื่อสารระหว่างกันผ่านอีเมลองค์กร (Outlook)  คุยโต้ตอบทันทีด้วยระบบแชท และประชุมร่วมกันผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)  ที่ทำให้การสื่อสารหรือการนัดหมายระหว่าง ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน คู่ค้า ลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น และได้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อช่วยทุเลาระดับความรุนแรงของการระบาดตามนโยบายภาครัฐฯ

Create /Access /Storage: สร้างไฟล์ เข้าถึงไฟล์และจัดเก็บเอกสารแบบเรียลไทม์ ปฏิบัติงานร่วมกันได้ทันท่วงที

พนักงานในองค์กรสามารถสร้างและจัดเก็บไฟล์ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์นำเสนอ เป็นต้น โดยสามารถทำการเปิดหรือแก้ไขไฟล์พร้อม กับเพื่อนร่วมงาน การตรวจสอบเอกสารร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กร หรือแม้กระทั่งการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องส่งไฟล์กลับไปกลับมาผ่านอีเมล และไม่ต้องบันทึกลง USB Storage ให้เกิดความเสี่ยง

Secure/Control: ทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมและตรวจสอบการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นสิ่งที่ ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอันดับต้น ฉะนั้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์ ตลอดจนควบคุมความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ ปตท. จึงได้เตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและองค์กรในการใช้อุปกรณ์ Hardware และ Software ในการปฏิบัติงาน

 การเตรียมความมั่นคงทั้งระบบหลักและระบบสำรอง มีระบบเตือนภัยและติดตามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีการทดสอบความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากบริษัทชั้นนำด้าน Cyber Security นอกจากนี้ ปตท. ยังใช้บริการทีม Security Operations Center (SOC) จาก PTT Digital โดยเก็บข้อมูลการเข้าถึงอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อป้องกันและตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดยังสอดคล้องตามกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด และอนาคตยังไม่สามารถทราบได้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไร แต่เมื่อองค์กรมีความพร้อมให้กับพนักงาน ควบคู่ไปกับการเตรียมตัวของพนักงาน จึงทำให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้เข้ากับทุกสถานการณ์ นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้องค์กรก้าวเดินต่อไปได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน

 

ที่มา:

https://www.tvdigitalwatch.com/news-nbtc-23-3-63 

https://www.dmit.co.th/th/gsuite-updates-th 

รายงานผลการดำเนินงานองค์กรประจำปี 2562

https://www.channelfutures.com/from-the-industry/methods-for-easing-your-top-cyber-security-challenges 

 

จัดทำโดย ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล

New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo