Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สตาร์ทธุรกิจแบบมีสไตล์ด้วยระบบคลาวด์ OneDrive

19 ก.พ. 2020
SHARE

สตาร์ทธุรกิจแบบมีสไตล์ด้วยระบบคลาวด์ OneDrive

จากบทความครั้งก่อนเราได้มีการพูดถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจาก USB Storage มาแล้ว และเราเชิญชวนให้ชาว ปตท. หันมาใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ (Cloud) ในครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นถึงความหมาย และการนำระบบคลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตาม Digital Roadmap  ของปตท. ที่มุ่งเน้นนำ Digital มาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขององค์กรเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระบบคลาวด์ OneDrive

คลาวด์คืออะไร

คลาวด์คือชื่อเทคโนโลยี (Cloud Computing) ที่มี Concept เสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูลที่ใหญ่มากๆ ให้บริการผ่าน Internet โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องสถานที่ อุปกรณ์ และข้อจำกัดเรื่องขนาดที่จัดเก็บ ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล ดังที่ Elias Khnaser รองประธานฝ่ายวิเคราะห์ของ Gartner บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ได้กล่าวไว้ในปี 2019 ว่า “หากคุณยังไม่เริ่มทำกลยุทธ์ด้านคลาวด์ คุณมีแน้วโน้มที่จะตามหลังคู่แข่งแล้ว”

ประเภทของ Cloud Computing 

Public cloud : เป็นการใช้งานผ่าน Internet โดยฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จะจัดการโดยผู้ให้บริการ 

Private cloud : เป็นการใช้งานภายในองค์กร ซึ่งผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ติดตั้งบน Private Network และดูแลรักษาให้เท่านั้น 

Hybrid cloud : เป็นการผสมผสานกันระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud โดยการนำข้อดีของแต่ละบริการมาใช้งานร่วมกัน 

ระบบคลาวด์ OneDrive

OneDrive ที่ ปตท. ใช้คืออะไร

OneDrive คือพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ แบบ Hybrid cloud ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์จาก Microsoft ซึ่งมีความสามารถเหมือนกับ Google Drive และ Apple iCloud โดยเป็นการให้บริการประเภท OneDrive for Business 

ระบบคลาวด์ OneDrive

เทคนิคการใช้ OneDrive กับการทำงานปัจจุบัน

การจัดเก็บ  : เราสามารถจัดเก็บงานใน OneDrive ได้ โดยพนักงานทุกคนในองค์กร จะมีไลบรารี OneDrive for Business เป็นของตัวเองเพื่อเก็บไฟล์งานส่วนบุคคล เมื่อเราสร้างและบันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ OneDrive ไฟล์จะซิงค์กับระบบคลาวด์เพื่อให้เราสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

การแชร์ : เราสามารถใช้ OneDrive เพื่อแชร์ เอกสารการทำงาน รูปถ่าย Microsoft Office ไฟล์อื่นๆ หรือทั้งโฟลเดอร์กับบุคคลอื่นได้ ซึ่งไฟล์และโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้ใน OneDrive จะเป็นส่วนตัวจนกว่าเราจะตัดสินใจที่จะแชร์ และ ดูได้ว่าไฟล์ใน OneDrive ถูกแชร์ให้กับใคร หรือ หากอยากจะหยุดการแชร์ ก็สามารถทำได้ทุกเวลา

การซิงค์ไฟล์ : เราสามารถซิงค์ไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและระบบคลาวด์ได้ ทำให้เราเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่ ด้วยวิธีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา หรือแม้แต่ผ่านเว็บไซต์ที่ OneDrive.com 

โดยเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว  ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงหรือลบ บนระบบคลาวด์เช่นกัน โดยเราสามารถทำงานโดยตรงใน File Explorer แม้เราจะออฟไลน์อยู่ก็ได้ และทุกครั้งที่เราออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราหรือบุคคลอื่นทำจะซิงค์กันโดยอัตโนมัติ

 

ที่มา:

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/6stepsforplanningacloudstrategy 

https://www.digitaltrends.com/computing/whatisonedrive

https://azure.microsoft.com/enin/overview/whatiscloudcomputing

https://netway.co.th/kb/blog

http://dccloud.csloxinfo.com/th/wecloud01/

https://support.office.com/thth/

https://www.freepik.com/

https://hoolite.be/2016/01/19/keepfree15gbonedrivestorage/

 

จัดทำโดย ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล
New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo