Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ไปให้สุดแล้วหยุดที่ยูนิคอร์น : รวมเหตุผลที่ Startup ควรเข้าร่วมกับ Accelerator

SHARE

Accelerator มาจากไหน ?

ประเทศไทยมีปริมาณสตาร์ทอัพราว 8,000 ราย ช่วงปี 2560 แต่ยังไม่มีรายไหนที่ก้าวเข้าสู่ Startup ระดับพันล้านดอลลาร์ หรือที่เรียกกันว่ายูนิคอร์นกันได้เลย กลับกัน ปริมาณของผู้ที่ล้มเหลว ถอดใจกลางทาง หรือเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นกลับเพิ่มมากขึ้น

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากขาดแรงสนับสนุน ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และคำแนะนำที่ถูกต้อง จนกลายเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างการ “เริ่มต้นจากไอเดีย” และการ “สานต่อในสิ่งที่ทำ”

Accelerator จึงถูกคิดขึ้นเพื่ออุดช่องว่างทางธุรกิจนี้

รู้จักกับ Accelerator ผู้สนับสนุนแห่งยุคใหม่

Accelerator โครงการบ่มเพาะ Startup

อะไรคือ Accelerator ?

คำจำกัดความที่กระชับที่สุดของ Accelerator คือ โครงการบ่มเพาะ Startup โดยเฉพาะ Startup ที่กำลังสร้าง product ของตัวเอง และ Startup ที่ต้องการเติบโตในระยะเวลาอันรวดเร็ว

เพราะหนึ่งในหัวใจหลักของ Startup คือการแข่งขันกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม แน่นอนว่าทุกคนมีไอเดีย มีความสามารถ ทว่าการสร้าง Product เพื่อแก้ปัญหานั้นต้องการมากกว่าไอเดียและความสามารถเฉพาะบุคคล

Accelerator จึงมีบทบาทในการสนับสนุน บ่มเพาะความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจระยะยาวให้กับ Startup ทั้งหลายให้เติบโตได้ไวที่สุด ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกับ Accelerator

การเข้าร่วมกับ Accelerator

1. เงินทุน

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อให้ passion ในงานมีมากแค่ไหน สุดท้ายงานนั้นก็จำเป็นต้องใช้เงินพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์​ ค่าบุคลากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การเข้าร่วมกับ Accelerator อาจทำให้คุณได้เป็น partner กับบริษัทใหญ่ๆ และได้รับทุนสนับสนุนมากพอที่จะปฏิบัติงานของตัวเองต่อไปได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ตัว Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยกิจกรรมนำเสนอผลงานต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้อีกด้วย

และในบางครั้ง การนำเสนอผลงานดังกล่าวยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับการสนับสนุนอื่นๆ เช่น Tools หรือ Services จากบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เล็งเห็นแล้วว่าบริษัท Startup สามารถทำงานได้จริง แต่ยังขาดแรงสนับสนุนด้านนี้

2. คำแนะนำในการสร้างธุรกิจ

โดยส่วนมากผู้ที่ทำ Startup จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง แต่อาจยังขาดประสบการณ์ในเชิงธุรกิจหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านการเงินและการจัดการ

ประเด็นนี้ทาง Accelerator สามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำได้ เพราะบุคลากรใน Accelerator เป็นผู้มีความสามารถจากสายงานต่างๆ และผ่านประสบการณ์ ความผิดพลาด และความสำเร็จมามากมาย คนเหล่านี้สามารถช่วยวางแผนธุรกิจระยะยาว หรือช่วยค้นหาจุดบอดในธุรกิจที่เหล่า Founder ยังมองไม่เห็นได้รวดเร็ว

รวมถึงเทคนิคยิบย่อยในการทำธุรกิจ เสนอขาย และการหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติม เพราะการสร้างเทคโนโลยีใหม่ แต่ไม่สามารถขายได้ หรือเทคโนโลยีที่สร้างมายังไม่ตอบโจทย์ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการเงินระยะยาวได้ในอนาคต

3. คอนเนคชั่น หรือ การสร้างเครือข่าย

การเติบโตอย่างโดดเดี่ยวนั้นเป็นไปได้ แต่ยาก จะดีกว่าหรือไม่ถ้าบรรดาบริษัท Startup รู้จักกับผู้ประกอบการท่านอื่นๆ หรือกลุ่มลูกค้าของตนเอาไว้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน

Accelerator จะช่วยให้คุณได้รู้จักผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสายงานเดียวกันหรือต่างสายงานก็ตาม การทำความรู้จักผู้คนที่หลากหลายนอกจากมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจแล้ว ยังช่วยเรื่องการพัฒนาไอเดียในแง่มุมต่างๆ เพราะผู้คนต่างอาชีพ ต่างสายงาน อาจให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับ Product ในแง่มุมที่แม้แต่ผู้พัฒนายังคาดไม่ถึงก็ได้

ในทางกลับกัน ทางฝั่งบุคลากรของ Accelerator ก็ยังได้รู้จักกับทีม Startup ดีๆ ซึ่งอาจเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อทำธุรกิจ หรือคอยช่วยเหลือกันในแง่มุมต่างๆในอนาคต

4. สร้างมูลค่าและความเชื่อมั่นในแบรนด์

การเข้าร่วมกับ Accelerator ที่มีชื่อเสียง ได้รับการสนับสนุนหรือเป็นพาร์ทเนอร์ เป็นอีกหนทางในการสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ เพราะแม้ว่าเป็น Startup หน้าใหม่ แต่การมี Accelerator จะเป็นการการันตีระดับหนึ่งว่าตัว Startup นั้นมีความน่าเชื่อถือ และธุรกิจหรือเทคโนโลยีที่มีมีมูลค่ามากพอที่บริษัทใหญ่จะสนใจ

ซึ่งปัจจุบัน Accelerator มีหลากหลาย ทั้งแบบเฉพาะด้าน หรือ Accelerator ที่ให้การสนับสนุนแบบกว้าง Startup สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมได้ตามความถนัดของตัวเอง

โดยเฉพาะบริษัทใหญ่อย่างปตท. ในโครงการ PTT Expresso ที่ปัจจุบันมีการสนับสนุนธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เพียงด้านพลังงานเท่านั้น ยังมีการสนับสนุนด้านนวัตกรรมอื่นๆด้วย เพราะทาง PTT Expresso ไม่เน้นด้านผลกำไร แต่เน้นว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

5. สนับสนุน Startup Community

เรื่องนี้เป็นทั้งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม การเข้าร่วม Accelerator นอกจากจะเป็นการหาทุนเข้าในบริษัท Startup ของตัวเองแล้ว ยังเป็นการกระตุ้น Startup เจ้าอื่นๆ ให้มีการตื่นตัวมาแข่งขัน พัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น

ยิ่งมีการแข่งขัน มีปริมาณเงินหมุนเวียนมากขึ้น ก็สามารถหาผู้สนับสนุนได้หลากหลาย และเห็นว่าใน Startup ต่างๆ มีไอเดียอะไรที่ซ้ำ ไม่ซ้ำ มีการแก้ปัญหาอย่างไรถึงจะไปถึงฝั่งฝันได้

ไอเดียคือจุดเริ่มต้นทุกสิ่ง แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง

เริ่มต้นกับ Accelerator

ทุก Startup เริ่มจากไอเดียดีๆ เสมอ แต่จะสามารถประยุกต์ พัฒนาอย่างไรให้สามารถใช้งานจริงได้อย่างไร แล้วหลังจากนั้น ต่อให้ “ทำ” ได้ แล้วจะ “ขาย” มันได้หรือไม่

“Ideas are cheap execution is everything”

ความหมายโดยนัยของมันคือ
ไม่ว่าคุณมีไอเดียขนาดไหนก็แล้วแต่ มันจะไม่เกิดผลอะไรเลยถ้าทำไม่ได้

Chris Sacca นักลงทุนชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่า Ideas are cheap execution is everything” ความหมายโดยนัยของมันคือ ไม่ว่าคุณมีไอเดียขนาดไหนก็แล้วแต่ มันจะไม่เกิดผลอะไรเลยถ้าทำไม่ได้ หรือไม่คิดลงมือทำ

นั่นยิ่งตอกย้ำความสำคัญของ Accelerator ที่นอกจากช่วยเหลือด้านเงินทุนแล้วยังมีการสนับสนุนสิ่งอื่นด้วย และสิ่งที่เหนือกว่าการ เร่ง ที่เป็นปัจจัยของชื่อ Accelerator คือการทำให้ อยู่ได้ ได้ในระยะยาว

ถ้าคุณคือ Startup ไอเดียดี หรือมีการพัฒนา Solution เพื่อแก้ปัญหาต่างๆไปแล้ว และอยากเติบโตไป
มากกว่านี้ ก้าวไปได้ไกลกว่านี้ มันก็คงถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าร่วม Accelerator เพื่อสานต่อสิ่งที่ตัวเองทำให้ได้ถึงที่สุด

New call-to-action

  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo