Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Waste Management ปัญหาใหญ่ที่ธุรกิจสามารถแก้ไขได้

SHARE

Waste Management ปัญหาใหญ่ที่ธุรกิจสามารถแก้ไขได้

เจ้าของธุรกิจหลายคนมองข้ามความสำคัญของ Waste Management ซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดการขยะและของเสียรูปแบบต่างๆ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิธีที่ธุรกิจใช้ผลิตสินค้าไปจนถึงขั้นตอนการจัดการขยะในท้ายที่สุด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจของคุณได้อีกทางหนึ่งด้วย

อยากรู้ว่า Waste Management คืออะไร? มีหลักการจัดการของเสียที่ภาคธุรกิจนำไปปรับใช้ได้ยังไง? ต้องอ่านบทความนี้

waste plastic bottles

Waste Management คืออะไร?

Waste Management คือ กระบวนการจัดการขยะและของเสียตั้งแต่การรวบรวม การขนส่ง การบำบัด และการกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย ควบคู่ไปกับการติดตามและควบคุมกระบวนการจัดการของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ขยะและของเสียจำนวนมากมีที่มาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม การค้า และภายในครัวเรือน อาจเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีวิธีการกำจัดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ของเสียบางอย่างอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องจนเกิดการปนเปื้อนลงในน้ำ ดิน และอาหาร

Waste Management จึงมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของมนุษย์ด้วย

หลักการจัดการของเสีย (Waste Management) สำหรับภาคธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการจัดการและกำจัดของเสียสามารถนำหลักการต่อไปนี้ไปปรับใช้ในการประเมินแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เดิมและวางแผนเพิ่มเติมสำหรับอนาคต เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาว

1. ตรวจสอบของเสีย

ขั้นตอนสำคัญอันดับแรกที่ควรทำ คือ การตรวจสอบของเสียภายในองค์กรโดยอาจทำงานร่วมกับบริษัทรับตรวจสอบมืออาชีพ หรือตรวจสอบเองภายในองค์กรก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เช่น ประเภทและปริมาณของเสียที่ธุรกิจของคุณสร้างขึ้น รวมถึงงบประมาณในการจัดการของเสียที่บริษัทต้องจ่ายในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยประเมินได้ว่าที่ผ่านมาธุรกิจของคุณต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียมากเกินไปไหม หากลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้มากแค่ไหน

ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบของเสียประเภทขยะอาหารสำหรับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม

Unilever Food Solutions ได้พัฒนาและจัดทำข้อมูล Waste Audit 101 ร่วมกับ Sustainable Restaurant Association UK โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.เริ่มตั้งค่าห้องครัวด้วยการดาวน์โหลด ‘Waste management’ Toolkit เพื่อใช้ฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงการจัดทำป้ายและถังขยะประเภทต่างๆ ภายในห้องครัวด้วย

2.ดำเนินการตรวจสอบของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เช่น อาหารเน่าเสีย อาหารที่ไม่สามารถกู้คืนได้ เช่น อาหารในไลน์บุฟเฟ่ต์ และอาหารที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เก็บข้อมูลและติดตามผลโดยละเอียด

3.นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนลดปริมาณขยะอาหารซึ่งเริ่มต้นได้ตั้งแต่กระบวนการในครัว

4.หลังจากดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 1-2 เดือน ลองตรวจสอบปริมาณของเสียและคำนวณดูว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจของคุณได้มากแค่ไหน

Recycling Bales

2. ลดปริมาณของเสีย

วิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดในการจัดการของเสีย คือ การวางแผนลดปริมาณของเสียให้ได้มากที่สุดในทุกขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการจะคำนวณและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากปริมาณของเสียที่สร้างขึ้น

แม้ว่าในบางบริษัทใหญ่ๆ งบประมาณด้านการจัดการของเสียอาจไม่เป็นปัญหา แต่อย่าลืมว่าการลดปริมาณของเสียไม่เพียงช่วยลดต้นทุน ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสายตาผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างวิธีกำจัดและลดปริมาณของเสียภายในองค์กรก่อนส่งต่อบริษัทจัดการของเสีย เช่น

 • การทำปุ๋ยหมัก: หากธุรกิจของคุณผลิตขยะอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ การใช้ถังหรือเครื่องทำปุ๋ยหมักเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดต้นทุนในการกำจัดขยะ แถมยังช่วยฟื้นฟูบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วย
 • การรีไซเคิล: ช่วยลดขยะได้หลายรูปแบบ แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เป็นอย่างดี ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์: ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่คุณผลิตให้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็นตั้งแต่ต้นทาง
 • การลดใช้กระดาษ: เปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นองค์กรไร้กระดาษ เริ่มต้นด้วยการแปลงข้อมูลเก่าให้เป็นดิจิทัลและกำหนดนโยบายการดำเนินงานใหม่ เช่น การส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลหรือรับชำระเงินออนไลน์เท่านั้น
  recyclable material waste

  3. ลดต้นทุนด้านการจัดการของเสีย

  แม้จะมีแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณของเสียเบื้องต้นแล้ว แต่ก็อาจมีของเสียบางประเภทที่ธุรกิจผลิตขึ้นและยังคงเหลืออยู่ซึ่งจำเป็นต้องใช้บริการบริษัทกำจัดของเสียมืออาชีพเพื่อดำเนินการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมพิเศษ: บริษัทจัดการของเสียมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหากมีปริมาณของเสียมากกว่าที่กำหนด ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าขนส่งขยะ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ​​เป็นต้น ซึ่งบางครั้งมีวิธีที่ช่วยลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมพิเศษเหล่านี้ได้ หากธุรกิจของคุณมีการวางแผนจัดการของเสียล่วงหน้า
  • การจัดซื้ออุปกรณ์กำจัดของเสีย: ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์กำจัดของเสียมาใช้ในองค์กร ควรพิจารณาให้รอบคอบทั้งเรื่องความถี่และความจำเป็นในการใช้งาน ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาในระยะยาว เพื่อประเมินความคุ้มค่าและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการซื้ออุปกรณ์มาใช้เองกับการจ้างบริษัทจัดการของเสีย
  • การขึ้นค่าบริการของบริษัทจัดการของเสีย: บริษัทจัดการของเสียมักจะขึ้นค่าบริการเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ คุณจึงควรพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นของค่าบริการเหล่านี้สมเหตุสมผลไหม ธุรกิจของคุณสามารถลดการใช้บริการบางอย่างที่ไม่จำเป็นหรือเจรจาต่อรองเพื่อทำสัญญาภายใต้ข้อตกลงใหม่ได้หรือไม่ เป็นต้น

  สรุป

  Waste Management คือ แนวทางการจัดการที่ภาคธุรกิจสามารถช่วยลดปริมาณของเสียควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการบริษัทกำจัดของเสีย แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะสำหรับเจ้าของธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

  วิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบของเสียที่ธุรกิจของคุณผลิตขึ้น เพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหาและรู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนไหนบ้าง จากนั้นจึงมองหาวิธีกำจัดและลดปริมาณของเสียให้ได้มากที่สุด ก่อนส่งต่อให้บริษัทกำจัดของเสียมืออาชีพดำเนินการในส่วนที่เหลือ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ยังเป็นหนทางที่ธุรกิจของคุณจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

  ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด

  ได้ที่ Facebook PTT ExpresSo

  New call-to-action

 • SUBSCRIBE TO BE
  THE FIRST INNOVATOR.

logo