Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รู้จัก Green Hotel คอนเซ็ปต์รักษ์โลกในอุตสาหกรรมโรงแรม

SHARE

Green Hotel เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์รักษ์โลกที่ให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบอาคารสีเขียว การจัดเตรียมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ การให้บริการและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางประหยัดพลังงานและลดขยะมูลฝอยเพื่อปกป้องโลกใบนี้

บทความนี้ PTT ExpresSo จะพาไปทำความรู้จักว่า Green Hotel คืออะไร? พร้อมแนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel กับอุตสาหกรรมโรงแรมในด้านต่างๆ

Green hotel building in Singapore

Green Hotel คืออะไร?

Green Hotel คือ โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ โดยรวมเอาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศน์โดยรอบ

ผลสำรวจ ของ Statista เมื่อปี 2017 ระบุว่า นักท่องเที่ยว 19% ยอมจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับการเข้าพักโรงแรมที่เป็น Green Hotel ในช่วงวันหยุดพักผ่อน นอกจากคอนเซ็ปต์ Green Hotel จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ กับโรงแรมด้วย เช่น ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดลูกค้าสายรักษ์โลก แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจลดลงได้ในระยะยาว

แนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel กับอุตสาหกรรมโรงแรม

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งกำลังปรับตัวและมุ่งสู่แนวคิด Green Hotel ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต่อไปนี้ คือ แนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel ในด้านต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม

Huge skylight_Hotel Almenar in Madrid, Spain

ด้านการใช้พลังงาน

 • ติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนในอาคารทั้งระบบไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และระบบน้ำหมุนเวียน (Reclaim Water) ที่สามารถนำน้ำฝนหรือน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
 • เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เป็นแบบ Low Flow หรือแบบ Dual Flush เพื่อช่วยประหยัดน้ำ รวมทั้งหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของฝาชักโครกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสิ้นเปลืองน้ำมากถึง 200 แกลลอนต่อวัน
 • ติดตั้งหลังคากระจก (Skylight) เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงแดดในล็อบบี้ บาร์ ร้านอาหาร และพื้นที่อื่นๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง (Daylight Sensor) และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า รวมทั้งช่วยควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ม่านบังตา และการตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องพักได้อีกด้วย
 • ติดตั้งฟิล์มกระจกเพื่อลดแสงสะท้อนในห้องพักและช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนักเกินไป
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับระบบสแตนด์บายแบบไม่ใช้พลังงาน (Zero-Watt Standby) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กหรือกดปุ่มเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • หากโรงแรมมีสระว่ายน้ำหรืออ่างน้ำร้อนที่ต้องทำความร้อน ให้พิจารณาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หรือเทคโนโลยีการนําความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ด้านการจัดเตรียมอาหาร

 • เลือกซื้อวัตถุดิบออร์แกนิกที่ปลูกในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ทั้งความสดใหม่และดีต่อสุขภาพสำหรับผู้เข้าพัก
 • วางแผนจัดเตรียมอาหารล่วงหน้าเพื่อลดปริมาณขยะอาหารให้ได้มากที่สุด ในกรณีที่ยังมีอาหารเหลือในแต่ละวัน สามารถบริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นหรือนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านการจัดซื้อ

 • กำหนดนโยบายการจัดซื้อที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำคู่มือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน
 • เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีไซเคิลได้ ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยจากป่าไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ ผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษ เช่น คลอรีนหรือปรอท
 • เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าพักที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • เลือกซื้อสินค้าออร์แกนิกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตในท้องถิ่น ปราศจากการทารุณกรรมสัตว์ รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพลาสติกน้อยที่สุดหรือรีไซเคิลได้
 • บริจาคเฟอร์นิเจอร์เก่าและสิ่งของเหลือใช้จากการให้บริการผู้เข้าพักของโรงแรมแก่ผู้ยากไร้ผ่านศูนย์พักพิงหรือองค์กรในท้องถิ่นที่ขาดแคลน

ด้านการให้บริการผู้เข้าพัก

 • จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น
 • จัดเตรียมจักรยาน แผนที่การเดินทาง และข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะให้กับผู้เข้าพัก
 • เสนอส่วนลดพิเศษให้แก่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเข้าพักหรือจัดการประชุมที่โรงแรม
 • กำหนดแนวทาง Carbon Offset เพื่อช่วยชดเชยและลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับการประชุม การจัดกิจกรรม การเข้าพักในโรงแรม และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อติดตามการปล่อยมลพิษอย่างเป็นระบบ

สรุป

Green Hotel คือ โรงแรมที่ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้กลายเป็นเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมยุคนี้ ซึ่งแต่ละโรงแรมอาจมีแนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ Green Hotel ที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน เช่น ด้านการใช้พลังงาน ด้านการจัดเตรียมอาหาร ด้านการจัดซื้อ ด้านการให้บริการผู้เข้าพัก เป็นต้น

เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากขึ้น โรงแรมที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องปรับตัวมุ่งสู่เส้นทาง Green Hotel เพื่อเอาชนะใจผู้บริโภคสายรักษ์โลกและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด

ได้ที่ Facebook PTT ExpresSo

 

New call-to-action

รวมเทคโนโลยีสีเขียวช่วยบ้านประหยัดพลังงาน

SHARE

เป้าหมายของเทคโนโลยีสีเขียว คือ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ก่อนหน้านี้ ทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจำนวนมากเริ่มตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับผู้คนในระดับครัวเรือนที่พยายามนำเทคโนโลยีสีเขียวมาปรับใช้เพื่อให้บ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น

บทความนี้ PTT ExpresSo ได้รวมตัวอย่างเทคโนโลยีสีเขียวที่จะทำให้บ้านของคุณประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้า แถมยังช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

green technology

7 เทคโนโลยีสีเขียวช่วยบ้านประหยัดพลังงาน

ในชีวิตประจำวัน เราทุกคนจำเป็นต้องใช้พลังงานภายในบ้านจำนวนมากทั้งในรูปแบบของระบบทำความเย็นและความร้อน น้ำประปา รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้า ต่อไปนี้คือตัวอย่างเทคโนโลยีสีเขียว 7 รูปแบบที่สามารถประยุกต์ใช้กับบ้านของคุณเพื่อสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

1. แผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับบ้านของคุณ แผงโซลาร์เซลล์สมัยใหม่มีการออกแบบที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาถูกกว่ารุ่นก่อน สามารถติดตั้งได้เกือบทุกจุดของบ้านที่มีแสงแดดส่องถึงโดยจะติดตั้งเองหรือจ้างคนมาติดตั้งให้ก็ได้ หลังจากนั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยทดแทนการใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นและช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาว จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับความต้องการด้านพลังงานภายในบ้านของทุกคน

2. ถังเก็บน้ำฝน

ถังเก็บน้ำฝนเป็นเทคโนโลยีของระบบเก็บน้ำฝนที่เชื่อมต่อกับชั้นดาดฟ้า น้ำที่สะสมไว้สามารถใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบ้านหรือชักโครก นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์อย่างมากหากคุณมีสวนหลังบ้าน เพราะสามารถใช้น้ำฝนรดต้นไม้แทนน้ำประปาผ่านทางก๊อกน้ำที่ด้านล่างของถังได้ทุกเมื่อที่ต้องการ จึงช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าน้ำประปาได้มากขึ้นอีกด้วย

3. เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไปใช้ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติเพื่อทำความร้อนให้กับน้ำ ทุกครั้งที่คุณใช้เครื่องทำน้ำอุ่นจึงหมายถึงพลังงานและเงินที่ต้องสูญเสียไป ในขณะที่เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ใช้หลักการรวบรวมพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ความร้อนกับน้ำ โดยน้ำอุ่นที่ได้จะถูกเก็บไว้ในถังที่มีฉนวนเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไปจนกว่าคุณจะเปิดใช้งาน แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะแพงกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเดิม แต่ช่วยประหยัดค่าไฟในระยะยาวได้ 50-80% จึงถือเป็นวิธีลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

green technology

4. โถสุขภัณฑ์แบบคู่

รู้หรือไม่ว่าโถชักโครกทั่วไปใช้น้ำเฉลี่ย 4.8 ลิตรต่อครั้ง ทำให้เป็นหนึ่งในจุดสิ้นเปลืองน้ำที่ใหญ่ที่สุดของบ้าน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลดการใช้น้ำได้ด้วยการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ระบบโลว์ฟลัชแบบคู่ ซึ่งจะช่วยให้คุณกดเลือกปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการชำระล้างชักโครกในครั้งเดียว วิธีนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำยังลดค่าน้ำประปาให้กับบ้านของคุณได้อีกด้วย ทั้งนี้ คุณไม่จำเป็นต้องอัปเกรดระบบประปาภายในบ้านเพื่อติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบคู่ แต่อาจต้องจ้างช่างประปาให้ดำเนินการติดตั้งแทนคุณ

5. ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุธรรมชาติ

ฉนวนกันความร้อนเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน ปัจจุบัน มีฉนวนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ขนแกะ แฟลกซ์ (Flax) ป่าน เส้นใยไม้ หรือฉนวนเซลลูโลสที่มีสารประกอบอินทรีย์ต่ำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพราะผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล รวมทั้งย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

6. รางปลั๊กไฟอัจฉริยะ

หลายคนมักเสียบปลั๊กอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้บ่อยทิ้งไว้เพื่อความสะดวก แต่รู้หรือไม่ว่าการกดปิดเครื่องไว้โดยไม่ดึงปลั๊กออก อุปกรณ์จะยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่แม้จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้วก็ตาม

รางปลั๊กไฟอัจฉริยะจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมการตัดกระแสไฟฟ้า หากคุณใช้ปลั๊กพ่วงภายในบ้านอยู่แล้ว เพียงแค่เปลี่ยนแถบเหล่านั้นด้วยรางปลั๊กไฟอัจฉริยะ เมื่อคุณกดปิด รางปลั๊กไฟอัจฉริยะจะตัดกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่บนแถบดังกล่าว จึงช่วยประหยัดเงินค่าไฟ ลดการใช้พลังงานและยังรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

7. เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ

การลงทุนด้านเทคโนโลยีสีเขียวที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งสำหรับบ้านของคุณ คือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิภาคที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในหลายฤดูกาลที่อาจส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้น และต้องคอยปรับอุณภูมิภายในบ้านแทบทุกวัน

เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะจะช่วยปรับอุณหภูมิในบ้านของคุณให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน เพราะสามารถตั้งค่าโปรแกรมเพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องให้ไม่ร้อนหรือหนาวเย็นเกินไปในระหว่างวันที่คุณไม่อยู่ โดยจะเริ่มทำงานทันทีตั้งแต่คุณออกจากบ้านจนกระทั่งกลับถึงบ้าน

สรุป

แม้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถย้อนกลับไปสู่จุดเดิมได้ แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสีเขียวที่ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ให้เลวร้ายไปมากกว่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายเพื่อทำให้บ้านของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาจเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เช่น การถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานหรือใช้รางปลั๊กไฟอัจฉริยะ การแยกถังขยะรีไซเคิล เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นค่อยเพิ่มนวัตกรรมอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และระบบหรือถังเก็บน้ำฝน ซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและพลังงาน รวมทั้งเป็นหนทางไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด

ได้ที่ Facebook PTT Expresso

 

New call-to-action
 • SUBSCRIBE TO BE
  THE FIRST INNOVATOR.

logo