Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Human Machine Interface (HMI): เทคโนโลยีช่วยสื่อสารกับเครื่องจักร

SHARE

คุณกำลังอ่านบทความนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือ Laptop หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่หรือไม่? ไม่ว่าอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงข้อมูลจะเป็นสิ่งใด ถ้ามีเทคโนโลยี Human Machine Interface (HMI) ก็จะช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับเครื่องจักรได้ เพราะ HMI เปรียบเสมือนตัวกลางในการโต้ตอบและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับผู้ใช้งาน จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นิยมใช้กับระบบควบคุมการผลิตและเครื่องจักรในโรงงานรวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดิจิทัล และ Internet of Things (IoT) อีกด้วย

บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักว่า HMI คืออะไร? มีวิธีทำงานและเป็นประโยชน์กับระบบอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง?

Human Machine Interface

HMI คืออะไร?

Human Machine Interface หรือ HMI คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์สื่อสารและมีส่วนร่วมกับเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ โดยทั่วไป HMI หมายถึงหน้าจอหรือ Dashboard ที่สื่อสารข้อมูลและตัวชี้วัดผ่านกราฟิกหรือการแสดงตัวเลขหน้าจอ ซึ่งควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงาน

ตัวอย่างพื้นฐานของ HMI ได้แก่ แป้นพิมพ์และหน้าจอสัมผัส เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถเข้าถึงและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ส่วน HMI ที่มีความซับซ้อนมักพบได้ในโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิต มีการใช้งานหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแน่ใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งช่วยระบุปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เทคโนโลยี HMI ถูกนำไปใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท เพื่อโต้ตอบกับเครื่องจักรและปรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมให้เหมาะสม ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้ HMI อาทิ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทเทคโนโลยี บริษัทขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานรีไซเคิล การขนส่ง การไฟฟ้า การประปา และอื่นๆ อีกมากมาย

HMI ทำงานอย่างไร?

เนื่องจาก HMI ถูกนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้วางระบบ ผู้ปฏิบัติงาน และวิศวกรจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ HMI เพื่อควบคุมเครื่องจักร ยานพาหนะภายในโรงงานหรืออาคาร

การทำงานของ HMI จะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของเครื่องจักรหรือระบบที่ใช้งาน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เช่น อาจใช้ HMI ฟังก์ชันเดียวเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร หรือใช้หลายฟังก์ชันเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการทำงานของโรงงานและอุปกรณ์ควบคุมทั้งระบบ

เมื่อระบบควบคุมและรับข้อมูล (SCADA) สื่อสารกับ Programmable Logic Controllers (PLC) และเซ็นเซอร์ Input/Output เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักร ข้อมูลนั้นจะแสดงบน HMI ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพอื่นๆ ที่ทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงานได้ในที่เดียว จึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลและจัดการแจ้งเตือนปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถใช้ HMI เพื่อควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับเพิ่มผลผลิตหรือปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่แสดงผลบน HMI ซึ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องจากหน้าจอได้โดยตรงจึงทำให้กระบวนการทำงานรวดเร็วและง่ายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ในยุคปัจจุบันที่ Internet of Things (IoT) มีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม HMI จึงมีประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย เพราะสามารถใช้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายในโรงงานจากที่ไหนก็ได้

Human Machine Interface

ประโยชน์ของเทคโนโลยี HMI

เทคโนโลยี HMI มีประโยชน์หลายประการต่อบริษัทและองค์กรในระบบอุตสาหกรรมยุคปัจจุบัน ดังนี้

ทัศนวิสัยในการทำงานดีขึ้น

HMI ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการดำเนินงานที่ดีขึ้นและตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทำงานเป็นอย่างไรภายใน Dashboard เดียว ซึ่งเปิดดูผ่านทางไกลจากที่ไหนก็ได้ ด้วยความสามารถเหล่านี้ จึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองต่อการแจ้งเตือนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจาก HMI ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจึงสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการผลิตและปรับให้เข้ากับความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ได้ นอกจากนี้ การแสดงผลข้อมูลด้วยรูปภาพเมื่อรวมกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุขอบเขตที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

เวลาหยุดทำงานของระบบลดลง

การแจ้งเตือนบน Dashboard ส่วนกลางทำให้ผู้ปฏิบัติงานตอบสนองต่อปัญหาได้รวดเร็วขึ้นจึงลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยลง นอกจากนี้ การดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรยังช่วยบ่งบอกสัญญาณเตือนของปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อหาทางป้องกันก่อนที่จะบานปลายจนทำให้การทำงานของเครื่องจักรทั้งระบบต้องหยุดชะงัก ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการผลิตของโรงงานอย่างมาก

ปรับปรุงการใช้งานเครื่องจักร

HMI ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำความเข้าใจข้อมูลและควบคุมเครื่องจักรได้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ และรูปภาพ จึงทำให้ตีความได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนด Dashboard ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการและความชอบได้อีกด้วย

ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์

เทคโนโลยี HMI สามารถควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้วิธีควบคุมอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น สามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในที่เดียว ช่วยให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของระบบในโรงงานทั้งหมด รวมทั้งมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกันเสมอ

สรุป

เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ Human Machine Interface (HMI) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตัวกลางในการสื่อสารและโต้ตอบระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์ ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ประโยชน์จาก HMI เพื่อควบคุมการทำงาน ตรวจสอบกิจกรรมและปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ตามต้องการ ช่วยให้ทัศนวิสัยและประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นจึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและคาดว่าจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

 

ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่คุณไม่ควรพลาด

ได้ที่ Facebook PTT Expresso

 

New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo