Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

พูดคุยกับ CEO ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

18 ก.ย. 2019
SHARE

TechZap E-Magazine นิตยสารรายเดือนของสายงาน CTO ที่นำเสนอเรื่องราว Update ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสายงาน CTO ได้สัมภาษณ์พิเศษ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถึงมุมมอง ความเห็น ความท้าทายของเทคโนโลยี นวัตกรรม ในปัจจุบัน

Technology Disruption เป็นคำที่ถูกใช้บ่อยครั้งในทุกวันนี้โดยคนทั่วทุกมุมโลก ในความเห็นของ ปธบ. มองว่าธุรกิจใดของ ปตท. มีโอกาสที่จะถูก Disrupt มากที่สุด

ทุกธุรกิจมีโอกาสถูก Disrupt ทั้งนั้น  จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้าแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ถ้าดูจากการคาดการณ์การใช้พลังงานในอนาคต เห็นได้ว่าการใช้พลังงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทำให้ Growth ไม่ได้เติบโตมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน

บทบาทของพลังงานทดแทนจะถูกเพิ่มเข้ามาในภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีขึ้น ราคาถูกลง จากการประเมินสถานการณ์โลกด้านการผลิตไฟฟ้าพบว่า ในระยะยาว 20-30 ปี การผลิตไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับพลังงานทดแทนเป็นหลักสัดส่วนมากถึง 60%

นอกจากนี้ธุรกิจปิโตรเคมีจากเดิมที่ผลิต commodity product เป็นหลักก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น specialty product มากขึ้น  พวก Single-use plastic ก็จะถูกใช้น้อยลงตามกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลุ่มของ ปตท. ก็ได้ปรับตัวในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ปตท. ควรมีการนำ External Talent ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากน้อยแค่ไหน และควรนำเข้ามาในรูปแบบใด

เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ผมย้ำเสมอว่าต้องเริ่มจาก Demand-side ต้องเกิดจากความต้องการของผู้บริโภคก่อน  ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรดี อะไรใหม่ก็อยากนำมาทำ เราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่ามันเหมาะกับเราหรือไม่ บางอย่างเป็นเทคโนโลยีที่ดี  แต่อาจไม่เหมาะกับเรา ก็ไม่ควรทำ และก่อนนำ External talent เข้ามา เราต้องดูภายในเราให้ครบก่อน เช่น ปตท. มีสถาบันวิจัย หรือ PTT INI ที่จะทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็น in house ของ ปตท. มี KVIS VISTEC เราต้องใช้ความเข้มแข็งจากภายในของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน 

ปธบ. ใช้ Social Network บ้างมั้ย ชอบเข้าเว็บอะไร / แอปไหน

ที่ใช้เป็นประจำทุกวันคือ Line ใช้ติดต่อสื่อสาร สั่งงานต่างๆ  (บางคนคงเคยได้รับ) บางครั้งไม่มีเวลาที่จะโทรหาหรือบางครั้งคิดอะไรได้ก็จะ Line ไปให้คนที่เกี่ยวข้องเก็บไว้  

นอกจากนี้ก็อ่านข่าวที่ส่งผ่านกันทาง Line ติดตามสถานการณ์ที่สำคัญก็อ่านผ่านทางนี้ ส่วน Social Network อื่นๆ แทบไม่มีเวลาที่จะได้เล่นเลย

อยากให้ ปธบ. ฝากเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงาน ให้มาอ่าน TechZap Magazine

Technology เป็นเรื่องใกล้ตัว เราไม่สามารถหนีมันได้ ต้องรู้จักใช้ให้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังค่านิยมเรื่อง SPIRIT + D ต้องนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจของ ปตท. นำมาช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผมดีใจที่วันนี้เห็นทุกคนสนใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแสดงว่าเราพร้อมที่จะปรับตัว ไม่อยู่เฉย เราต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่รอบตัวเรา

New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo