Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ทำไม Data Science ถึงเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการใน Tech Company

12 เม.ย. 2021
SHARE

เมื่อข้อมูลได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของอุตสาหกรรมยุคใหม่ สายงานที่เติบโตขึ้นมาในยุคปัจจุบันจึงต้องมีการใช้ข้อมูลเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่ง Data Science ก็เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน Tech Company ทั้งในไทยและในระดับสากล บทความนี้จะลงลึกถึงบทบาทของสายงาน Data Science รวมถึงช่องทางการเรียนเบื้องต้นเพื่อให้ทุกท่านได้ชมกัน

Data Science สายอาชีพแห่งอนาคตที่น่าจับตามอง

วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือที่รู้จักกันในชื่อ Data Science คือสายงานที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ภายในบริษัทหรือองค์กร

why-data-science-is-neccessary-for-tech-company

สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญคือการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและมีปริมาณที่เยอะขึ้นมากจนกลายเป็น Big Data หากการจัดการข้อมูลมีคุณภาพมากพอ ทางองค์กรก็สามารถนำข้อมูลนั้นไปสานต่อในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากร การสร้างแคมเปญเพื่อจูงใจลูกค้า จนถึงการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการ ทั้งหมดจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรัดกุมมากกว่าปกติ เนื่องจากมีการอ้างอิงด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

คุณสามารถอ่านเรื่องของ Big Data เพิ่มเติมได้ใน Big Data: เมื่อข้อมูลคือพระเจ้าแห่งโลกธุรกิจ

เหตุผลที่ทำให้ Data Science เป็นที่ต้องการใน Tech Company

ทาง LinkedIn โซเชียลมีเดียที่เน้นการจัดหางานชื่อดังได้เปิดเผยว่าหนึ่งในสายงานที่นิยมที่สุดในปี 2021 คือ Data Science Specialist ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2019 ถึง 46% อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสายงานที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุด

สำหรับในประเทศไทย เงินเดือนของสายงาน Data Science ปี 2021 เฉลี่ยจะเริ่มต้นที่ 30,000-50,000 บาท หากมีประสบการณ์ก็มีโอกาสที่เงินเดือนจะสูงสุดที่ 150,000 บาทเลยทีเดียว (Data Scientist/Data Engineer) แสดงให้เห็นถึงความต้องการในสายงาน Data ในประเทศไทยที่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ

why-data-science-is-neccessary-for-tech-company

ทำไมต้องเป็น Tech Company ที่โดดเด่นในการแสวงหาคนสายงาน Data Science

สาเหตุหลักคือ Tech Company หรือบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มักมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้และนำมาวิเคราะห์ รวมถึงมีการใช้ Data เพื่อชี้นำองค์กร​ (Data Driven) อยู่แล้ว ทำให้บริษัทเหล่านี้รู้จักบทบาท หน้าที่และสามารถคัดเลือกคนได้ตรงกับการทำงาน รวมถึงแจกจ่ายงานได้เหมาะกับความถนัดของแต่ละคนมากกว่า ทำให้สามารถดึงความสามารถของบุคลากรออกมาได้เป็นอย่างดี

อีกทั้ง Tech Company ยังถูกกระตุ้นด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของผู้คน ทำให้การใช้ Data เข้ามาช่วยเหลือมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นสายงาน Data Science ที่เข้ามาเก็บ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนบริษัทจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Data Science

  • Data Engineer สร้างเส้นทางข้อมูล (Pipeline) ในบริษัท ตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลภายใน สร้าง Database พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล เพื่อให้คนอื่นๆ ที่ทำงานด้วยสามารถดึงข้อมูลออกไปได้ง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • Data Scientist ทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลมหาศาลที่ได้รับมาให้เหลือแต่ข้อมูลที่จำเป็น สามารถนำไปใช้ได้ทันที และใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อคาดการณ์ปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย Data Scientist มีการใช้ Machine Learning เข้าช่วยด้วย
  • Data Analyst ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงลึก พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับอุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างถี่ถ้วน เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำเสนอผลวิเคราะห์ให้กับฝ่ายอื่นๆ ได้

why-data-science-is-neccessary-for-tech-company

หากสนใจทำงานด้าน Data Science สามารถเรียนได้ที่ไหน

ปัจจุบันวิชาที่เกี่ยวกับ Data Science ล้วนมีสอนในคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยความลึกและความหลากหลายของเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละที่

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยแล้วการเรียน Data Science ยังสามารถทำได้ผ่านการเรียนออนไลน์จากคอร์สออนไลน์ต่าง ซึ่งถ้าเรียนจบแล้ว หลายแห่งสามารถขอใบ Certificate เพื่อมารับรองในการสมัครงานด้วยได้เช่นกัน

ซึ่งคอร์สที่น่าสนใจมีดังนี้

หากสนใจสามารถลองเรียนฟรี (สำหรับบางคอร์ส) ดูได้ และหลายๆ คอร์สก็มีการลดราคาตามเทศกาลต่างๆ ช่วยเพิ่มความรู้และโอกาสในการทำงานสาย Data Science ได้เป็นอย่างดี

สรุป

Data Science เป็นอีกหนึ่งสายงานสำคัญที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะใน Tech Company ที่มีการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของตัวเองให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

โดยในปัจจุบันมีหลักสูตรมากมายที่สอนเกี่ยวกับ Data Science เพื่อรองรับความต้องการในสายงานนี้ และคาดว่าสายงาน Data Science ยังคงได้รับความนิยมไปอีกพักใหญ่ๆ จากกระแสเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลในปัจจุบัน

New call-to-action
  • SUBSCRIBE TO BE
    THE FIRST INNOVATOR.

logo